• Fire retardant tape

    Ohňovzdorná páska

    Tento výrobok je vhodný na protipožiarnu ochranu silových a komunikačných káblov, čo má veľký význam pre elimináciu skrytých nebezpečenstiev a zaistenie normálnej prevádzky silových a distribučných vedení a komunikačných vedení. Samolepiaca protipožiarna páska vyrobená našou spoločnosťou je novým typom protipožiarneho produktu pre napájacie a komunikačné káble. Má výhody horľavosti a protipožiarnej odolnosti, samolepivosti a prevádzkyschopnosti. Je netoxický, bez chuti a bez znečistenia a neovplyvňuje súčasnú únosnosť kábla pri prevádzke kábla. Pretože sa samolepiaca ohňovzdorná páska používa na zabalenie na povrch plášťa kábla, môže v prípade požiaru rýchlo vytvoriť karbonizovanú vrstvu s odolnosťou proti kyslíku a tepelnou izoláciou, ktorá účinne zabráni spáleniu kábla.